booked.net
Свята Украини

Щорічний звіт директора

          В умовах модернізації освіти важливого значення набуває проблема психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості кожного учня з метою забезпечення оптимальних умов для успішного навчання, виховання та самореалізації. Тому  колектив КЗО «СЗШ №128»ДМР продовжує роботу над обласною науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та над проблемою школи «Моделювання гуманістичного освітнього середовища навчального закладу засобами життєтворчої педагогіки – шлях успішної соціалізації учнів». Основні завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості в навчально-виховному процесі:

         - постійне здійснення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності;

         - стимулювання пошуку та запровадження ефективних нововведень;

         -створення умов для подальшого інтелектуального розвитку          учнівського колективу.

На сучасному етапі розвитку  держави  виникла проблема радикальної перебудови у сфері виховання і освіти, метою якої є формування життєвої компетентності учня. Виходячи з цього, педагогічний колектив продовжить працювати в рамках регіонального експерименту: «Створення системи компетентнісно спрямованої освіти на засадах педагогіки життєтворчості» (наказ ГУОН № 463 від 01.06.2009).

Основними напрямками роботи в 2017-2018н.р. були:

1. Розробка та впровадження моделей навчально-розвивального освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадянської активності учнів, бажання вчитися впродовж усього життя.

2. Всебічний моніторинг ефективності педагогічних технологій, методів та форм навчання та виховання в умовах школи життєтворчості.

3. Розширення рольового простору кожної дитини за рахунок її включення у систему корисних справ, шкільного самоврядування, педагогічно вмотивованих доручень. 

4. Створення умов для розробки та впровадження педагогічних технологій дистанційного навчання з використанням сучасного електронного контенту.

5. Спрямування виховного процесу на максимальну реалізацію аспекту національно-патріотичного виховання з метою становлення молодого покоління з активною життєвою позицією, відданого загальнодержавній справі, спроможного захистити Батьківщину.

6. Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, подальше запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу; максимальна адаптація до навчання учнів з особливими освітніми потребами.

7. Перебудова діяльності педагогічного колективу на етапі реформування освітнього процесу з метою розробки  моделі навчального закладу нового типу.

      Школа № 128 створена в 1962р. У школі 20 класів, в яких навчаються 548 учнів (ліцензійний обсяг прийому 600 осіб).

Структура контингенту

 

Початкова школа

Основана школа

Старша школа

Загальна кількість

2016-2017

 

Кількість учнів

248

248

49

545

Кількість класів

8

9

2

19

2017-2018

 

Кількість учнів

237

270

41

548

Кількість класів

8

10

2

20

 

Протягом навчального року вибуло 25 учнів  (вибуття в основному було пов’язане зі зміною місця проживання родин), прибуло 13 учнів. Навчальний рік закінчили 548 учнів. Середня наповнюваність на кінець навчального року складала 27.4  

 

Середня наповнюваність класів

 

2016-2017

2017-2018

Початкова школа

31

30

Основна школа

31

30

Старша школа

19,5

21

По школі

28,7

27.4

          У школі працює 46 вчителів (43 штатних, 3 сумісники): 42 мають вищу освіту; 2 вчителі мають незакінчену вищу освіту; 2 вчителі мають середню спеціальну освіту; вчителів вищої категорії – 22; звання “Вчитель-методист” мають 12;   “Старший учитель” – 2;  «Відмінник освіти України» –4; кандидатів наук – 1

учителів І категорії – 9;

               ІІ категорії – 4;

               спеціалістів – 7;

              молодих спеціалістів – 6;

              кандидатів наук – 1

 

          Матеріальну базу школи складає 28 кабінетів, бібліотека, спортивна зала, методичний кабінет.

   Із загальної кількості кабінетів:

Кабінет фізики – 1;

Кабінет біології – 1;

Кабінет хімії – 1;

Кабінет історії – 1;

Для вивчення іноземної мови – 2

Кабінет української мови – 2;

Кабінет інформатики – 2;

Кабінет математики – 2;

Кабінет музики – 1.

         Згідно з річним планом школи на 2017-2018 н.р. методична та навчально-виховна робота проводилась за тематикою та напрямками нового обласного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».     

 

Основними пріоритетними напрямками в роботі над проблемою були:

1. Забезпечення співпраці педагогів і науковців для задоволення потреб у наукових знаннях, дослідницькій діяльності, створення системи науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.

2.      Системне впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу.

3.      Розвиток мотиваційної сфери до свідомої самостійної діяльності з професійного й особистісного вдосконалення педагогів.

4.      Збагачення  педагогічних працівників знаннями теоретичних і практичних досягнень, передового досвіду, методичної науки.

5.  Апробація та всебічний моніторинг ефективності педагогічних технологій, методів та форм навчання та виховання в умовах школи життєтворчості.

6. Підготовка випускників, здатних до творчої праці, побудови індивідуальної освітньої траєкторії та професійної кар’єри.

Проведені педагогічні ради:

 1. Про підсумки 2016-2017 н.р. та про завдання на новий 2017-2018 н.р. Робота педколективу в рамках регіонального експерименту з теми: «Створення системи компетентнісно спрямованої освіти на засадах педагогіки життєтворчості»

 

 1. «Багатовекторність концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді як фактор розвитку національної свідомості, громадянської активності, правових цінностей».

 

 1. «Особисте продуктивне зростання вчителя-невід’ємний фактор педагогічного процесу в умовах реформи освіти».

 

 

 1. «Компетентнісний підхід до викладання природничо-математичних наук- засіб підвищення якості знань школярів».      

  

 

 1. Про переведення учнів 1-10 класів. 
 2. Випуск учнів 11х класів.

Проведені предметні методичні тижні та предметні семінари шкільного рівня:

 1.  Презентація методичного об’єднання  вчителів початкової школи: «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості засобами педагогіки життєтворчості»                       

  

 

 1. Проведення методичного тижня вчителів, які атестуються з теми: «Індикатори сучасної якості освіти: інноваційна діяльність та продуктивна співпраця учасників навчально-виховного процесу» 

 

 1.   Декада творчої майстерності вчителів суспільно-гуманітарного циклу «Використання сучасних інформаційних технологій - якісний інструмент розвитку мотивації  до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті науково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми».

 

 

     Основною метою діяльності практичного психолога СЗШ № 128  у 2017-2018 навчальному році було збереження і зміцнення психічного здоров’я та забезпечення соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу.

          Виходячи з цієї мети, на початку року були поставлені та успішно  виконані наступні завдання:

 1. Забезпечити діяльнісний підхід в навчально-виховному процесі з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини, ранньої профілактики і  корекції  відхилень  в   інтелектуальному  і психофізичному розвитку учнів.
 2. Підвищувати психологічну культуру всіх суб’єктів освіти через використання інноваційних психологічних та інформаційно-комунікативних технологій.
 3. Пропаганда здорового способу життя серед учнів.

 

У 2017/2018 н.р. були визначені наступні пріоритетні напрямки психологічного супроводу навчально-виховного процесу:

 1. Запровадження в навчальному закладі просвітницько-профілактичних програм: факультативні курси «Аранжування особистості» для учнів 7-х класів та «Молодь на роздоріжжі» для учнів 9-х класів.

 

 1. Профілактика проявів дезадаптації в учнів 1-х, 5-х, 10-х класів та новачків у класному колективі.

 

 1. Психолого-педагогічний супровід профілактики ситуацій насилля.

16 листопада в навчальному закладі проводилися заходи до Міжнародного дня толерантності, з 25 листопада по 10 грудня – до  Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»: година спілкування «День толерантності»,  лекція з елементами тренінгу «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», тренінгові заняття «Ми проти насильства», «Булінг та кібербулінг»», «Як уникнути насильства», «Права дитини» та інші.

 

 1. Попередження проявів суїцидальної  поведінки в учнівському середовищі.
 1. Психолого-педагогічний супровід обдарованих учнів під час підготовки та участі в предметних олімпіадах та конкурсах-захистах наукових робіт. У 2017-2018 навчальному році учениці 11 класу Чанишева Юлія та Гужва Орина стали переможцями обласного етапу конкурсу-захисту наукових робіт з психології Малої Академії Наук. Під керівництвом практичного психолога учениці провели дослідження особливостей уваги у школярів середнього та старшого шкільного віку, а також особливостей емоційного благополуччя старшокласників на етапі закінчення навчання в школі.
 1. Розвиток психологічної компетентності педагогічних працівників.

          У листопаді 2017 року психолог школи Косовська Л.І. провела семінар для практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів Центрального району за темою «Адаптація першокласників до навчання в школі». Учасники семінару  поглибили свої знання та сформували методичні й практичні навички щодо здійснення психологічного супроводу учнів 1-х класів у період адаптації до школи.

  

Результати успішності по школі були наступними:

Якість успішності в цьому навчальному році складає – 47%

Якість успішності в початковій школі складає – 69% (найвищий показник-89%- 4а клас, класовод Никитенко Л.Г., найнижчий показник якості знань- 60%- 4б клас , класовод Ситченко Р.І.; 62%- 2б клас, класовод Червона М.В.)

Якість успішності в середній школі складає – 27.4% (найвищий показник- 50%-6б  клас         класний керівник Гончар М.В., 11 клас класний керівник  Сидоренко Н.Є.; найнижчий показник якості знань- 7%- 7б клас, класний керівник  Кузнецова Н.М.)

Якість успішності в старшій школі складає – 44.5%

4 учні 9-б  класу  отримали свідоцтва особливого зразка ( Бєлкіна А., Броварна А., Довгалюк Б., Мітеніна Д., класний керівник Кутіна Н.В.)

Золота медаль- Чанишева Ю, срібна медаль- Таган К. (класний керівник Сидоренко Н.Є.)

Порівняльний аналіз успішності та якості навчання за останні  роки:

Рік

К-ть учнів

Рівень навчальних  досягнень учнів

1

2013 - 2014

475

69%

2

2014 - 2015

500

67%

3

2015-2016

515

64%

4

2016-2017

545

60%

5.

2017-2018

548

47%

 

Рік

К-ть учнів

Свідоцтво особливого зразку

Золота медаль

Срібна медаль

1

2011 – 2012

465

3

2

3

2

2012 – 2013

467

1

-

-

3

2013 - 2014

475

2

2

2

4

2014 - 2015

500

-

1

-

5.

2015-2016

515

3

2

-

6.

2016-2017

545

2

-

-

7.

2017-2018

548

4

1

1

 

Проведені творчі звіти та узагальнення педагогічного досвіду вчителів, які атестувались у 2018 році:   Салікова Ж.І., Ковтун К.Я., Шнайдер Л.П., Филипенко Н.П., Синюкаєва Є.М., Білоброва А.М., Білан І.О., Косовська Л.І., Ситченко Р.І.

       У  2017 – 2018 н.р. році атестувалося 9 вчителів, їх робота вивчалася профільними експертними комісіями  високопрофесійних вчителів. Було вирішено:

1. Встановити  11 тарифний розряд  вчителю образотворчого мистецтва та художньої культури  Шнайдер Л.П..

2. Атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»  завідуючу бібліотекою   Синюкаєву Є.М.

 

  3. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» психологу школи Косовській Л.І.

 4. Атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»  вчителя англійської мови  Ковтун К.Я..

      5. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради:

      5.1. Про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю початкових класів Саліковій Ж.І.

         5.2. Про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю географії та економіки Білан І.О.

          

      5.3. Про атестацію на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «учитель-методист» вчителя початкових класів Ситченко Р.І.

      5.4. Про атестацію на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист» вчителя російської мови та літератури Білобровій А.М.

      5.5.  Про атестацію на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист» вчителя англійської мови Филипенко Н.П.       

 З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді відбулися предметні олімпіади районного туру.

Переможцями районних відбіркових турів стали  24 учні, 38 призових місць:

ПІБ учня

Клас

Місце

Предмет

Вчитель

1

Чанишева Юлія

11

ІІ

Трудове навчання

Логунцова Л.П.

2

Гур'янов Максим

ІІІ

Математика

Лаухіна І.Ю.

3

Гончарук Богдан

ІІІ

Інформатика ( офіс)

Забуга Ю.С.

І

Хімія

Дубова В.Д.

ІІІ

Хімія (місто)

Дубова В.Д.

4

Білобровська Олеся           

І

Трудове навчання

Логунцова Л.П.

ІІІ

Трудове навчання (місто)

Логунцова Л.П.

І

Образотворче мистецтво

Шнайдер Л.П.

І

Образотворче мистецтво (місто)

Шнайдер Л.П.

5

Бєляєва Вероніка

 

IІ

Образотворче мистецтво

Шнайдер Л.П.

ІІ

Образотворче мистецтво (місто)

Шнайдер Л.П.

6

Пушкаш Анастасія

10

 

I

Трудове навчання

Логунцова Л.П.

ІІІ

Рос.мова (місто)

Данильченко Н.Б.

7

Ханова Марія

10

ІІІ

Міжнародний українознавчий  конкурс ім. П.Яцика

Гончар М.В.

ІІ

Хімія

Дубова В.Д.

8

Бєлкіна Аліна

ІІІ

Історія

Кузнецова Н.М.

І

Географія

Білан І.О.

9

Сафтюк Олександра

ІІІ

Образотворче мистецтво

Шнайдер Л.П.

10

Брусницька Софія

II

Образотворче мистецтво

Шнайдер Л.П.

11

Білобровська Олександра

І

Образотворче мистецтво

Шнайдер Л.П.

І

Образотворче мистецтво (місто)

Шнайдер Л.П.

12

Гужва Орина

11

ІІ

Образотворче мистецтво

Шнайдер Л.П.

13

Кондратюк  Євгенія

10

ІІІ

Англійська мова

Артемова В.М.

14

 Костенко Дмитро 

І

Трудове навчанн

Шилов О.О.

ІІ

Трудове навчання (місто)

Шилов О.О.

15

Сидоренко Анастасія

ІІ

Біологія

Пирогов В.В.

16

Алексєєв Дмитро

І

Хімія

Дубова В.Д.

17

Клас-хор

І

Арт-олімпіада з музичного мистецтва

Кутіна Н.В.

 

 

           

Таким чином маємо таку картину:

І місць – 11             ІІ місць – 8             ІІІ місць – 9

Переможцями  міських олімпіади стали: з російської мови Пушкаш А.-10 клас (3 місце, вчитель Данильченко Н.Б.), з хімії Гончарук Богдан (3 місце, вчитель Дубова В.Д.) з ОТМ Білобровська О. – 9а клас (І місце, вчитель Шнайдер Л.П.), Білобровська О. -5а клас (І місце, вчитель Шнайдер Л.П.), Бєляєва В.-8а (2 місце, вчитель Шнайдер Л.П.) з трудового навчання Білобровська О. – 9а клас (3 місце, вчитель Логунцова Л.П.), Костенко І (2 місце, вчитель Шилов О.О.),  з музичного мистецтва – 6б   клас-хор  (І    місце, вчитель Кутіна Н.В.)             

Кількість призерів у районних та міських олімпіадах у порівнянні з 2016-2017 н.р. не змінилася, це свідчить про систематичну роботу вчителів - предметників з обдарованою молоддю.

У поточному навчальному році учні школи взяли активну участь в інтелектуальних конкурсах:

Назва конкурсу

Учасники/ призові місця

Примітка

Міжнародний природничий конкурс «Колосок»

Координатор: Білик I. О.

Осінь: 172 учасники/ 54 дипломи- золотий колосок, 77 дипломів- срібний колосок;

Весна:175 учасників/ 79 дипломи- золотий колосок, 95 дипломів- срібний колосок.

кількість учасників перевищила минулорічні показники  на 13 учнів, переможців-на10.

Всеукраїнський конкурс з фізики «Левеня»

Координатор: Серебрякова Т.С.

25 учасників/5дипломів «добре»

Загальна кількість учасників і переможців з оцінкою «добре» зменшилася на 6 учнів

Всеукраїнський конкурс «Патріот»

Координатор: Гончар М.В.

10 учасників

кількість учасників не змінилася

Всеукраїнська гра «Соняшник»

 

Координатор: Гончар М.В.

55 учасників/40 дипломів- 1 місце,  6 дипломів-2 місце, 3  дипломи- 3 місце

кількість учасників не змінилася, переможців зменшилася на 6.

Всеукраїнський конкурс з англійської мови  «Гринвіч»

Координатор: Клименко М.В.

40 учасників, 15 переможців

Збільшилася кількість учасників  і переможців змагань на 13 учнів

Всеукраїнський конкурс з німецької мови  «Орлятко»

Координатор: Клименко М.В.

29 учасників,

 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

Координатор: Мартиненко О.I.

Всеукраїнський етап: 72 учасників/ відмінно -19, добре-38, учасники- 17

Міжнародний рівень: 92 учасники/  відмінно- 32, добре- 56, учасники- 77

 

кількість учасників не змінилася,

на 16 призерів  більше

Міжнародна природнича гра «Геліантус»

Координатор: Білан  I. О.

80 учасників/ переможці- 65 учнів

Кількість учасників зменшилася на 20 учнів, переможців- на 7.

 

Всеукраїнська гра «Sunflowers»

Координатор: Білоброва А.М.

21 переможець

Кількість учасників та переможців зменшилася

Міський конкурс «Собори наших душ»

8 переможців

кількість переможців не змінилася

 

Школа плідно співпрацює з науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними та громадськими організаціями (Національна академія  педагогічних наук України, співпраця в комплексі «Придніпров’я»  ДНУ,  з Дніпропетровським університетом економіки та права, технічним університетом «Дніпровська політехника», ПДАБА, НМеТАУ, громадською організацією «Опора», Всеукраїнською асоціацією викладачів історії, громадянознавства та суспільних дисциплін "Нова Доба");

 У рамках роботи над шкільною проблемою «Моделювання гуманістичного освітнього середовища навчального закладу засобами життєтворчої педагогіки – шлях успішної соціалізації учнів» проводились різноманітні конкурси – виставки учнівських творів, «Інтелект-шоу», конкурс «Школа має талант» та інше. У школі активно ведеться профорієнтаційна робота.

          Успішно пройшла державна підсумкова атестація з навчальних предметів у 4, 9, 11 класах.

 

 

ЗНО-2018 11 клас  

Математика - 4 учасника.

Українська мова та література - 16 учасників.

 

 

Англійська мова - 5 учасників.

Біологія - 5 учасників.

 

 

 

 

Метою виховної роботи в 2017-2018 н.р. стало формування громадянина-патріота України, морально-духовної, життєво-компетентної особистості. Тому основним напрямком роботи залишається національно-патріотичне виховання.

Під керівництвом Штабу національно-патріотичного виховання у школі проводиться велика кількість заходів:

- різноманітні флешмоби: «Ми України єдиної діти», до Дня  вишиванки та Дня Соборності України 

 

 

 - акції: «Ми за мир!», ярмарок, присвячений Всесвітньому Дню інваліда

 

- військово-спортивні свята та зустрічі з воїнами АТО

   

- плідною була співпраця з ЦК «Азов» та школою козацького гарту «Хорс»

 

 

 - представниками патрульної поліції, ШОП та організацією «Нарконон»

 

- відбулось театралізоване дійство «Українські вечорниці»

 

- День пам’яті Героїв Крут

 

- Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

 

Також у школі проводились щорічні заходи, присвячені видатним датам та календарним святам:

- до Дня Гідності і Свободи,  Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій

 

- День Європи

 

- День пам’яті та примирення та День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

 

- літературно-музична композиція до Дня вшанування пам'яті. На захід був запрошений боєць корпусу «Азов» Антипов Сергій

 

- свято Масляної

 

- круглий стіл "Афганістан болить в душі моїй" до дня вшанування пам'яті воїнів загиблих під час військових дій на території інших держав

- День всіх закоханих

 

Учні нашої школи протягом року відвідали різноманітні заходи та екскурсії:

- Козацька Покрова на Старій Самарі: старт та фестиваль Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

 

- екскурсії до 25-ї десантної частини у Гвардійському та музею АТО

 

- Учні відвідали кондитерську фабрику «АВК»

 

- ПриватБанк

 

- Дніпровський метрополітен

   

Багатим на події було і спортивне життя школи:

- відбулося відкриття шкільної спартакіади

 

-  пройшли районні змагання з футболу "Шкіряний м'яч" серед учнів 2005 та 2004 р.н. За результатами змагань: 2005 р.н - 1 місце та 2004 р. н. - 2 місце

 

- з флорболу та легкої атлетики, де наші учні також посіли призові місця

 

- участь у військово-патріотичній спортивній грі «Прорив» серед учнів 10-11 класів Центрального та Соборного району

 

- районні змагання дитячої шкільної ліги “Регбі-5”, де команда учнів нашої школи посіла 1 місце     

- районні змагання «Олімпійське лелеченя», де команда нашої школи зайняла 1 місце

У школі також проводились тематичні тижні:

 • З охорони праці

 • Безпечного Інтернету

 

 

 • Правового виховання

 

Дуже добре проявили себе наші учні в творчих конкурсах:

- в Троссінгені (Німеччина) проходив 8-ий Фестиваль губної гармоніки World Harmonica Festival, на якому учень 8-А класу Кутовий Микита, посів 1 місце в категорії Solo diatonic Blues/Rock/Folk/Country;

- учні нашої школи стали призерами фестивалю лідерських талантів "Лідер-ФЕСТ": Волошко Поліна 7-Б кл., Цегельник Дарина 8-А кл., Броварна Ганна та Міхалькова Ксенія 9-Б кл;

- учні 6-Б класу перемогли в Арт-олімпіаді з музичного мистецтва «Камертон-2017» та стали переможцями у двох номінаціях міського конкурсу «Різдвяна композиція» (Іткін Адам та Сабініна Марія)

 

- у Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва «100ПА» танцювальний колектив нашої школи «Непосиди» стали лауреатами І ступеня та були нагороджені дипломом «Гран-Прі»

 

Наші учні ставали неодноразовими переможцями міських фестивалів дитячої творчості «Зоряне коло»:

 - в номінації «Вокал та інструментальна музика» від школи мали нагоду продемонструвати свій талант учні 3-Б, 8-А та 9-Б класів: Корягіна Каріна (вокал), Кутовий Микита (гра на губній гармоніки), Броварна Ганна (вокал)  та Михалькова Ксенія (вокал). Всі діти посіли призові місця, а Кутовий Микита став переможцем міського конкурсу

- танцювальний колектив «Непосиди» взяв участь в фестивалі з танцями «Птахи надії» та «Баю-бай» та посів 1 місце у районі та 3 місце на міському рівні

 

- у районному конкурсі читців «Зоряне коло» взяли участь учні 4-А класу, де вибороли призові місця

- Команда 6-Б класу посіла 3 місце у районному народознавчому конкурсі «Відкрий для себе Україну»

 

 

Відповідно до чинного законодавства проводиться робота з дітьми пільгових категорій. Згідно соціального паспорту в нашій школі: дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та під опікою – 3; дітей з багатодітних родин – 34; дітей-інвалідів – 3; дітей з малозабезпечених сімей – 3; дітей, чиї батьки воювали в зоні АТО – 14; дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС – 3; дітей, які приїхали з Донецької та Луганської областей – 29. Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Діти пільгових категорій безкоштовно відвідують громадські заходи, районні та міські свята, отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. Велика увага приділяється дітям-сиротам  та під опікою. Діти забезпечені єдиними квитками, які дають право на безкоштовний проїзд, безкоштовним харчуванням за рахунок бюджету, забезпечені шкільною та спортивною формою.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей у школі. Організація харчування учнів регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту (ст. 22), «Про Охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах». Учні 1-4-х класів забезпечені безкоштовним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування здійснюється згідно з графіком їдальні школи. Додатково працює буфет.

В школі розроблено систему заходів щодо запобігання травматизму серед учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм аналізуються, складаються акти, проводяться профілактичні заходи.

Протягом року робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державними правилами і нормами. Регулярно проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів. Школа бере участь у всеукраїнському тижні безпеки дорожнього руху, в рамках якого проводяться конкурси малюнків, бесіди з учнями і батьками, зустрічі з представниками поліції.

Постійними в нашій школі стали рейди «Урок» і «Справжній учень», які сприяють формуванню у дітей відповідальності та виконання загальношкільних правил.

Було проведено батьківський всеобуч з питань профілактики правопорушень серед учнів, безпечного Інтернету та булінгу. До проведення всеобучу були залучені представники правоохоронних органів та соціальних служб.

Як завжди відкрив свої двері літній оздоровчий табір «Дивосвіт». Начальник табору Червона М.В., заступник Нікітенко Л.Р. В цьому році в таборі відпочивало 75 дітей. Всі оздоровчі та виховні заходи проводились на високому організаційному рівні.