booked.net
Свята Украини

Методична робота

2017-2018 навчальний рік

 

Плани роботи методичних об'єднань на 2017-2018 н.р.

 

ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

1. Підведення підсумків роботи на 2 етапі науково-методичного проекту освітян Дніпропетровщини «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»  та проблеми школи «Моделювання гуманістичного освітнього середовища навчального закладу засобами життєтворчої педагогіки – шлях успішної соціалізації учнів».

2. Затвердження плану роботи методичної ради на 2017-2018 навчальний рік.

3. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

 

 

ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД

 

1. Про презентацію методичного об’єднання  вчителів початкової школи: «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості засобами педагогіки життєтворчості»

2. Про переведення шкільних предметних олімпіад та участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах ІІ-ІІІ  рівнів.

3. Про участь в конкурсах «Вчитель року 2018», «Кабінет року», «Класний керівник року», "Кращий клас року" та інших професійних конкурсах.

1. Підготовка та проведення педради: «Багатовекторність концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді як фактор розвитку національної свідомості, громадянської активності, правових цінностей»

4.  Про залучення учнів до обласного МАНу.

 

 

ГРУДЕНЬ

 

1. Про проведення методичного тижня вчителів, які атестуються з теми: Методичний аукціон педагогічних ідей «Індикатори сучасної якості освіти: інноваційна діяльність та продуктивна співпраця учасників навчально-виховного процесу».

2. Творчий звіт вчителів, які атестуються.

3. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів у І семестрі.

4. Проведення та узагальнення результатів моніторингових робіт з предметів за  завданням адміністрації.

 

 

СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ

 

1. Підготовка та проведення педради: «Особисте продуктивне зростання вчителя - невід’ємний фактор педагогічного процесу в умовах реформи освіти».

2. Підведення підсумків участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах.

3. Презентація портфоліо та блогів  вчителів, які атестуються. Атестація робочих місць.

4. Про проведення  декади творчої майстерності вчителів суспільно-гуманітарного циклу «Використання сучасних інформаційних технологій - якісний інструмент розвитку мотивації  до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті науково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми»

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

1. Підготовка та проведення педради «Компетентнісний підхід до викладання природничо-математичних наук- засіб підвищення якості знань школярів».

 2. Вивчення нормативно-директивних документів щодо закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

3. Звіт психолога з експериментальної діяльності  з теми: «Формування психологічного образу класу, школи (на основі дослідження та аналізу мікроклімату у дитячих колективах та ставлення учнів до школи)»

 

 

КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ

 

1. Робота з обдарованими учнями. Нові підходи в організації моніторингу якості знань учнів.

2. Про реалізацію системи курсової перепідготовки.

3. Аналіз роботи методичних підрозділів закладу та визначення напрямів роботи з педкадрами у 2017-2018 н.р.

 

 

ЧЕРВЕНЬ

 

1. Про проведення навчальної практики та екскурсій 1-4; 5-8; 10 класів.

2. Про проведення підсумкової державної атестації учнів 9 класі

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

 

Зміст роботи

Терміни

І семестр

Видання наказу про організацію методичної роботи. Створення методичної ради і її організаційне засідання. Затвердження планів роботи ШМР і творчої групи та їх реалізація.

Вересень

Жовтень

Засідання ШМР та творчої групи

Жовтень

Засідання методичної ради з питань проведення предметних тижнів та осінніх канікул.

Участь в атестації. Звіт про роботу за І семестр керівників ШМО і творчої групи на засіданні методичної ради. Проведення шкільних предметних олімпіад.

Листопад Грудень

ІІ семестр

Участь в атестації. Участь в районних олімпіадах.

Звіт про роботу в рамках регіонального експерименту «Створення системи компетентісно спрямованої освіти на засадах педагогіки життєтворчості» (9 рік діяльності)

Січень

Лютий

Березень

Засідання ШМР та творчої групи

Лютий

Засідання методичної ради на тему зимових канікул, взаємовідвідування уроків, весняні канікули, психолого-педагогічні семінари

Звіт про роботу за навчальний рік керівників ШМО і творчої групи на засіданні методичної ради

Квітень

Травень

Підсумки роботи на 3 році науково-методичного проекту області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

Квітень

Підсумкове засідання ШМР та творчої групи, підсумкова конференція

Квітень

Наказ про підсумки методичної роботи

травень

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

Тема (9 рік роботи): «Моделювання гуманістичного освітнього середовища навчального закладу засобами життєтворчої педагогіки – шлях успішної соціалізації учня» - практичний етап

 

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1.

Проведення педради: «Підведення підсумків експериментальної роботи закладу на 8 році роботи  та визначення завдань на 9 рік експерименту»

серпень 2017

Адміністрація

педколектив

2.

Продовження вивчення потенційних можливостей суб’єктів дослідно-експериментальної роботи та формування творчих груп для узагальнення результатів за тематичними напрямами комплексного експериментального дослідження

вересень-грудень 2017

Адміністрація

керівники МО, творчих груп

3.

Презентація методичного об’єднання  вчителів початкової школи: «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості засобами педагогіки життєтворчості»

жовтень 2017

ЗДНВР

Дубова В.Д.

керівники МО, творчих груп

4.

Продовження роботи теоретично-методологічного семінару для вчителів закладу за темою дослідження:

- «Впровадження нових методів контролю знань та оцінювання з метою формування навичок рефлексії та розвитку  оцінної складової самосвідомості учнів».

 - «Використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності учнів».

 

- «Поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях ».

-« Роль класного керівника в створенні працездатного творчого колективу учнів»

- «Реалізація розвивально-корекційного напрямку у діяльності класного керівника»

листопад 2017

січень 2018

ЗДВР

Ніколенко О.Є.

педагоги-організатори Кутіна Н.В. Кузнецова Н.М.

ЗДНВР

Дубова В.Д.

керівники МО вчителів

 

 

 

 

класні керівники

5.

Продовження дослідження особистісно-професійного зростання педагогів та їх участі в розгортанні розвивальних процесів у закладі

січень-червень 2018

Адміністрація

6.

Впровадження інноваційних технологій, проектів, програм;

– продовження проведення тренінг-курсу «Мистецтво життєвого проектування» як напрямок розвитку життєтворчого потенціалу учнів середньої ланки;

- технології «педагогіки підтримки» - основи творчого становлення молодшого школяра;

- продовження розвитку емоційного інтелекту як фактору особистісного зростання суб’єктів навчального процесу;

- психологічний супровід процесу становлення компетентної особистості у навчально-виховному процесі;

- продовження формування громадянських життєвих орієнтирів у старшокласників через спецкурс «Основи критичного мислення»;

- продовження застосування технології психологічної допомоги школярам у професійному самовизначенні шляхом впровадження спецкурсу «Толерантність»

протягом року

Адміністрація,

педколектив

7.

Вивчення взаємозалежності між ефективністю інноваційної діяльності сучасного вчителя та розвитком освітнього середовища навчального закладу

постійно

Адміністрація,

педколектив

8.

Визначення характерологічних особливостей динаміки змін інноваційного середовища навчального закладу з огляду на ефективність в процесі становлення сучасного вчителя та компетентного, соціально-адаптованого учня

квітень-травень 2018

Адміністрація,

педколектив