booked.net
Свята Украини

Робочий навчальний план

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 128»

Дніпровської міської ради

на 2017-2018 навчальний рік

І ступінь

1аб, 2аб, 3аб, 4аб – наказ МОНМС України від 10.06.2011 р. № 572, (зі змінами), додаток 3

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість класів та годин на тиждень

 

Усього

Мови і літератури (мовний і

літературний компоненти)

Мова навчання (російська)

6

6

6

6

5

5

5

5

44

Українська мова

3

3

3

3

4

4

4

4

28

Іноземна мова (англійська)

1|1

1|1

2|2

2|2

2|2

2|2

 2|2

2|2

14/14

Математика

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Суспільствознавст

 Я у світі

-

-

-

-

1

1

1

1

4

Мистецтво

Мистецтво (музичне/образо-творче)

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Інформатика

-

-

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

6/6

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

24

Разом

22/1

22/1

24/3

24/3

25/3

25/3

25/3

25/3

192/20

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Курси за вибором:

Місто мого дитинства  (17 год)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4

Хореографія (17 год)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4

Гранично допустиме тижневе навантаж

20

20

22

22

23

23

23

23

 

Всього

23/1

23/1

25/3

25/3

26/3

26/3

26/3

26/3

200/20

 

Інваріативна частина – 192

Варіативна частина – 8 годин

Години поділу на групи – 20 години

Усього –220 години

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа  №128»

 Дніпровської міської ради

на 2017-2018 навчальний рік

ІІ ступінь

5аб, 6аб, 7аб, 8аб, 9аб –  наказ МОНМС України від 03.04.2012 р. № 409 ( зі змінами), додаток 11

Інваріативна частина

Предмети

Клас/кількість годин

9б

Всього

Українська мова

3,5/3,5

 

3,5/3,5

3,5

3,5/3,5

2,5/2,5

2,5/2,5

2/2

2

2/2

2

27/19,5

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Перша іноземна мова (англійська)

3/3

3/3

2

2/2

2/2

2/2

2/2

2

2/2

2

22/16

Друга іноземна мова (німецька)

2/2

2/2

2

2/2

2/2

2/2

2/2

2

2/2

2

20/14

Мова нац.менш(російська)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Інт.курс «Література»

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Історія України

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

12

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

6

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

6

Мистецтво

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

4

Математика

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

16

Алгебра

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

12

Геометрія

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

12

Природознавство

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

16

 Географія

-

-

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

15

Фізика

-

-

-

-

2

2

2

2

3

3

14

Хімія

-

-

-

-

1,5

1,5

2

2

2

2

11

Трудове навчання

2/2

2/2

2

2/2

1/1

1/1

1/1

1

1/1

1

14/10

Інформатика

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

2/2

2/2

2/2

2/2

14/14

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

9

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

Разом

30,5/

11,5

30,5/

11,5

32,5/1

 

32,5/

10,5

34/

8,5

 

34/

8,5

34,5/9

34,5/2

35,5/9

35,5/2

334/73,5

 

Варіативна частина

Предмети

Разом

 

 

Всього

Країнознавство(факул)

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 

 

2

Дизайн інтер’єру (факультатив)

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

 

1

 

 

1

Е  Уроки охорони довкілля (Ф(факультатив)

 

 

1,5

1,5

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Життєве проектування (факультатив)

0,5

0,5

 

 

1

1

 

 

 

 

3

 

 

2

Життя на роздоріжжі (факультатив)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

1

 

 

1

Разом

0,5

0,5

1,5

1,5

1

1

1,5

1,5

0,5

0,5

10

 

 

10

Всього фінансується

31/

11,5

31/

11,5

34/1

34/

10,5

35/

8,5

35/

8,5

36/9

36/2

36/9

36/2

344/73,5

 

 

306/70,5

 Інваріативна частина – 334

Варіативна частина – 10

Годин поділу на групи – 73,5    

Всього годин – 417,5

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 128» Дніпровської міської ради

 на 2017-2018 навчальний рік

ІІІ ступінь

10-11 класи – наказ МОН України від 27.08.2010 № 834 (зі змінами),

11 клас-додаток 14; 10 клас- додатки -16,1.

 

Назва предмету

 

Кількість годин на тиждень

10

Правовий  профіль

11

Універсальний профіль

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Російська мова

1

1

Іноземна мова (англійська)

3

3

Інтегрований курс «Література»

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

 

 

Правознавство

Економіка

Людина і світ

3

-

-

1

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Математика

-

-

Алгебра

2

2

Геометрія

2

1+1

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

2

3

Екологія

-

0,5

Хімія

1

1

Інформатика

1/1

2/2

Технології

1

1

Фізична культура

2

2

Захист Вітчизни

2/2

1,5+0,5/2

Разом

32/3

30,5+1,5/4

Варіативна  складова

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів

6

7,5

Курси за вибором:

Європейський вибір України  (17 год)

-

0,5

Основи здоров’я  (17 год)

0,5

0,5

Факультативи:

Англ.мова для спілкування  (105 год)

2

3

Розв'язування систем рівнянь та нерівностей  (35 год)

1

1

Стилістика української мови  (70 год)

2

1

Основи критичного мислення (17 год)

0,5

-

Всього

6

6

Гранично допустиме навантаження

33

33

Всього

38

38

 

Інваріативна частина – 64 годин

Варіативна частина – 12 годин

Години поділу на групи – 7 години

Усього –83 години

 

Директор школи                                                                   Н.П.Филипенко