booked.net
Свята Украини

Семінари, наради, конференції

2017-2018 навчальний рік

 

 

11 січня 2018 РОКУ

ПЕДАГОГІЧНА НАРАДА НА ТЕМУ:

"Особисте продуктивне зростання вчителя – мета педагогічного процесу в умовах реформи школи"

 

 

 

 

 

30 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ

Педагогічна нарада на тему:

"Багатовекторність концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді

як фактор розвитку національної свідомості, громадянської активності, правових цінностей зростаючого покоління"

 

 

 

2016-2017 учебный год

 

13 жовтня 2016 року

міський семінар-практикум для молодих вчителів  загальноосвітніх навчальних закладів міста

«Інноваційні системи контролю і оцінки якості знань

та їх вплив на формування самооцінки учнів» 

Мета: ознайомити молодих спеціалістів навчальних закладів міста  з досвідом роботи школи в контексті використання сучасних систем контролю й оцінки якості знань учнів, впливом інноваційних технологій оцінювання та стимулювання навчальної діяльності на розвиток творчої активності учнів, формування їх самооцінки.

    Під час проведення теоретичного модуля розглянуто питання « Науково-теоретичні засади використання сучасних технологій оцінювання у навчальному закладі»  (доповідач – Башкатова Любов Миколаївна, методист з питань роботи з керівними кадрами Науково-методичного центру м. Дніпропетровська).

    Директор КЗО «СЗШ № 128» ДМР Филипенко Н.П.  виступила з доповіддю-презентацією«Управління інноваційною діяльністю в закладі»  та ознайомила присутніх з основними напрямками роботи  школи в рамках регіонального експерименту з педагогіки життєтворчості.

   Заступник директора  з НВР Дубова В.Д. виступила з доповіддю «Інноваційні системи контролю і оцінки якості знань та їх вплив на формування самооцінки учнів».

    Керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів Чернокун М.А. познайомила присутніх з інноваційними технологіями оцінювання знань молодших школярів з досвіду роботи.

    Гончар М.В., керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарног циклу теж виступила з досвіду роботи та доповіла про сучасні системи контролю та оцінки знань учнів на уроках української мови та літератури.

    Практичний модуль був представлений уроками вчителів , на яких були презентовані сучасні технології оцінювання знань учнів:

  • Никитенко Л.Г., урок з математики  «Повторення таблиці множення та ділення  на 7. Розв'язування задач на спосіб зведення до 1»   3-А клас;.
  • Кузнецова Н.М.,  урок з курсу «Людина і світ» « Стереотипи та упередження» , 11 клас;
  • Мартиненко О.І.,  урок  геометрії «Суміжні та вертикальні кути», 7-А клас;
  • Хорішко  С.А.., урок  української мови «Типи присудків.Простий і складений присудки», 8-Б клас;
  • Клименко М.В., урок англійської мови «TV or not TV», 9 клас;
  • Сирота С.В., урок фізичної культури «Країна футболу», 6-А клас.

    При проведенні творчого блоку молоді вчителі були ознайомлені з досвідом роботи школи в аспекті підтримки обдарованих учнів, педагогом-організатором Кутіною Н.В. було презентовано діяльність учнівського самоврядування школи.

    Тренінговий модуль семінару провела практичний психолог закладу за темою «Психолого-педагогічні засади становлення молодого вчителя»

    Закінчився семінар-практикум підведенням підсумків роботи «Відкритий мікрофон», обміном вражень учасників семінару-практикуму.

   Рекомендації за підсумками семінару: 

1. Опрацювати основні положення нормативно-правових документів щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у початковій та середній школах(засідання педагогічної ради, наради при директорі, семінари-практикуми, конференції тощо).

2. Забезпечити виконання директивних та нормативно-правових документів МОН України, основних положень міжнародних документів у галузі моніторингу якості освіти.

3. З метою ефективного  контролю за навчальною діяльністю учнів постійно дотримуватися: індивідуального характеру контролю успішності, систематичності контролю,  об'єктивності під час оцінювання знань, єдності вимог до оцінювання знань учнів,  оптимізації контролю успішності, гласності контролю, всебічності контролю,  етичних норм, педагогічного такту.

4. Опрацювати методики: виконання навчальної програми під час підготовки та проведення уроків; контролю знань учнів, вимоги щодо перевірки учнівських зошитів, дотримання єдиного орфографічного режиму у загальноосвітньому навчальному закладі; методики організації індивідуальної роботи з невстигаючими та обдарованими учнями.

5. Систематично забезпечувати повторення та узагальнення вивченого матеріалу та ліквідацію прогалин у знаннях.   

6. Регулярно відслідковувати за допомогою класних керівників, класоводів, вчителів-предметників рівень якості навчальних досягнень учнів.

 7. Вивчати передовий педагогічний досвід учителів школи щодо використання сучасних демократичних методів контролю.

8. Постійно здійснювати психолого-педагогічний супровід  учнів, які мають низький рівень навчальних досягнень (тестування, співбесіди, консультації, тренінги)

9. Систематично проводити просвітницьку роботу серед батьків з питання підвищення якості освіти учнів та  формування  самооцінки школярів.

 

 

 

 

 

 

2015-2016 учебный год

 

11 марта 2016 года

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ НА ТЕМУ:

"Роль контроля и оценивания знаний

при повышении уровня качества знаний и самооценки учащихся"

 

 

 

 

21 марта 2016 года

Аттестация учителей - 2016

Прошла аттестация учителей СШ № 128 и ССВСШ № 22 для глухих и плохо слышащих.

 

С 22 по 26 января 2016 года

Неделя английского языка на тему:

"Стратегии творческой деятельности, методы и приемы развития критического и дивергентного мышления"

На протяжении всей недели учителя английского языка проводили открытые уроки, внеклассные мероприятия с целью ознакомления, усовершенствования и пробуждения интереса у  учащихся к изучению английского языка.

     

 

4 января 2016 года

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ НА ТЕМУ:

" Системна та цілеспрямована діяльність педколективу з проблеми формування громадянської свідомості учнів"

 

 

 

29 октября 2015 года

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ НА ТЕМУ:

" Особенности организации жизнедеятельности ребёнка в современном обществе в условиях социализации личности гражданского общества"

 

 

 

 

 

 

2014-2015 учебный год

Педагогический совет на тему:

"Учнівське самоврядування - шлях до ефективного педагогічного управління"

 

 

 

  

 

 
 

1
2
3
4
5