booked.net
Свята Украини

2016-2017 навчальний рік

Щорічний звіт директора

за 2016 - 2017 навчальний рік

В умовах модернізації освіти важливого значення набуває проблема психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості кожного учня з метою забезпечення оптимальних умов для успішного навчання, виховання та самореалізації. Тому колектив КЗО «СЗШ №128»ДМР продовжує роботу над обласною науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та над проблемою школи «Моделювання гуманістичного освітнього середовища навчального закладу засобами життєтворчої педагогіки – шлях успішної соціалізації учнів».Основні завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості в навчально-виховному процесі:

         - постійне здійснення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності;

         - стимулювання пошуку та запровадження ефективних нововведень;

         - створення умов для подальшого інтелектуального розвитку учнівського колективу.

Школа № 128 створена в 1962р. У школі 19 класів, в яких навчаються 545 учнів (ліцензійний обсяг прийому 600 осіб).

Структура контингенту

 

Початкова школа

Основана школа

Старша школа

Загальнакількість

Кількістьучнів

248

248

49

545

Кількістькласів

8

9

2

19

 

Протягом навчального року вибуло 15 учнів  (вибуття в основному було пов’язане зі зміною місця проживання родин), прибуло 16 учнів. Навчальний рік закінчили 545 учнів. Середня наповнюваність на кінець навчального року складала 28.7

Середня наповнюваність класів

Початкова школа

31

Основна школа

31

Старша школа

19,5

По школі

28,7

 

У школі працює 46 вчителів (43 штатних, 3 сумісники): 42 мають вищу освіту; 2 вчителі мають незакінчену вищу освіту; 2 вчителі мають середню спеціальну освіту;

вчителів вищої категорії – 22;

звання “Вчитель-методист” мають 12;

            “Старший учитель” – 2;

         «ВідмінникосвітиУкраїни» –4;

учителів І категорії – 9;

               ІІ категорії – 4;

               спеціалістів – 7;

              молодих спеціалістів – 6;

              кандидатів наук – 1

 

    Матеріальну базу школи складає 28 кабінетів, бібліотека, спортивна зала, методичний кабінет.

  Із загальної кількості кабінетів:

Кабінет фізики – 1;

Кабінет біології – 1;

Кабінет хімії – 1;

Кабінет історії – 1;

Для вивчення іноземної мови – 2

Кабінет української мови – 2;

Кабінет інформатики – 2;

Кабінет математики – 2;

Кабінет музики – 1.

 

    Згідно з річним планом школи на 2016-2017 н.р. методична та навчально-виховна робота проводилась за тематикою та напрямками нового обласного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».         Основними пріоритетними напрямками в роботі над проблемою були:

1. Забезпечення співпраці педагогів і науковців для задоволення потреб у наукових знаннях, дослідницькій діяльності, створення системи науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.

2. Системне впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу.

3. Розвиток мотиваційної сфери до свідомої самостійної діяльності з професійного й особистісного вдосконалення педагогів.

4. Збагачення  педагогічних працівників знаннями теоретичних і практичних досягнень, передового досвіду, методичної науки.

5. Апробація та всебічний моніторинг ефективності педагогічних технологій, методів та форм навчання та виховання в умовах школи життєтворчості.

6. Підготовка випускників, здатних до творчої праці, побудови індивідуальної освітньої траєкторії та професійної кар’єри.

Проведені педагогічні ради:

1. Про підсумки 2015-2016 н.р. та про завдання на новий 2016-2017 н.р. Робота педколективу в рамках регіонального експерименту з теми: «Створення системи компетентнісно спрямованої освіти на засадах педагогіки життєтворчості».

2. «Роль особистості класного керівника у формуванні творчого працездатного учнівського колективу»

3. «Місце інноваційних технологій партнерської взаємодії усіх учасників НВП в процесі розвитку життєво компетентної особистості».

4.  «Психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації учнів».

5.  Про переведення учнів 5-10 класів.

6.  Випуск учнів 11х  класів.

 

Проведені предметні методичні тижні та предметні семінари шкільного рівня:

1. Методичний тиждень  вчителів трудового навчання, фізичного та естетичного виховання, Захисту Вітчизни: «Синтез педагогічних стратегій та інноваційних технологій як шлях  у розвитку соціальної компетентності учасників НВП». 

 

2. Методичний аукціон педагогічних ідей вчителів, які атестуються, з теми: «Роль любові та поваги до дитини в органічному поєднанні з вимогливістю до неї у процесі контролю знань».

3. Декада творчої майстерності молодих вчителів «Створення дидактичних моделей з інтерактивною складовою як засіб підвищення якості навчання».

 

На базі навчального закладу в жовтні 2016р. проведено міський семінар-практикум для молодих вчителів загальноосвітніх навчальних закладів міста «Інноваційні системи контролю і оцінки якості знань та їх вплив на формування самооцінки учнів».

Практичний модуль був представлений уроками вчителів, на яких були презентовані сучасні технології оцінювання знань учнів:

Никитенко Лариса Григорівна 

урок з математики 

«Повторення таблиці множення та ділення  на 7. Розв'язування задач на спосіб зведення до 1»  

3-А клас

   

Кузнецова Наталія Михайлівна

урок з курсу «Людина і світ»

«Стереотипи та упередження» 

11 клас

 

    Мартиненко Олена Іванівна

урок  геометрії

«Суміжні та вертикальні кути» 

7-А клас

 

Хорішко  Світлана Андріївна 

урок  української мови

«Типи присудків. Простий і складений присудки»

8-Б клас

 

Клименко Маргарита Володимирівна

урок англійської мови

«TV ornot TV»

9 клас

 

    Сирота Світлана Віталіївна

урок фізичної культури

«Країна футболу»

6-А клас

 

Результати успішності по школі були наступними:

Якість успішності в цьому навчальному році складає – 60%

Якість успішності в початковій школі складає – 76% (найвищий показник-90%- 4а клас, класовод Головко О.О., найнижчий показник якості знань- 63%- 3б клас, класовод Ситченко Р.I.)

Якість успішності в середній школі складає – 45% (найвищий показник- 67%-5б  клас         класний керівник Гончар М.В., найнижчий показник якості знань- 12%- 8а клас, класний керівник  Ніколенко О.Є)

Якість успішності в старшій школі складає – 53%

 

2 учні 9-го класу  отримали свідоцтва особливого зразка ( Крижановська З, Ханова М.)

 

Порівняльний аналіз успішності та якості навчання за останні  роки:

 

Рік

К-ть учнів

Рівень навчальних  досягнень учнів

1

2011 – 2012

465

63%

2

2012 - 2013

467

64%

3

2013 - 2014

475

69%

4

2014 - 2015

500

67%

5.

2015-2016

515

64%

6.

2016-2017

545

60%

 

 

Рік

К-ть учнів

Свідоцтво особливого зразку

Золота медаль

Срібна медаль

1

2011 – 2012

465

3

2

3

2

2012 – 2013

467

1

-

-

3

2013 - 2014

475

2

2

2

4

2014 - 2015

500

-

1

-

5.

2015-2016

515

3

2

-

6.

2016-2017

545

2

-

-

 

Проведені творчі звіти та узагальнення педагогічного досвіду вчителів, які атестувались у 2017 році:  Кузнецова Н.М., Хорішко С.А., Никитенко Л.Г., Пирогов В.В., Данильченко Н.Б.,  Онойченко І.В.,  Чернокун М.А., Дзюба Т.М.,  Гуляницька Н.В., Ніколенко О.Є., Филипенко Н.П.( на відповідність займаній посаді).

У  2016 – 2017 н.р. році атестувалося 9 вчителів, їх робота вивчалася профільними експертними комісіями  високопрофесійних вчителів. На II кваліфікаційну категорію атестувалася Онойченко І.В., на вищу - Гуляницька Н.В.  Підтверджено вищу категорію та присвоєно звання «вчитель-методист» вчителю української мови та літератури Хорішко С.А.; Кузнецову Н.М., Никитенко Л.Г., Пирогова В.В., Данильченко Н.Б. було атестовано на раніше встановлену вищу категорію, підтверджено звання вчитель-методист (Никитенко Л.Г., Пирогов В.В., Данильченко Н.Б.).

Лауреатом міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Інформатика» визнано Забугу Ю.С.

 

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді відбулися предметні олімпіади районного туру.

Переможцями районних відбіркових  турівстали  24 учні, 38 призовихмісць:

ПІБ учня

Клас

Місце

Предмет

 

1

Чанишева Юлія 

10а

ІІ

Трудове навчання

Логунцова Л.П.

ІІ

Українська мова

Хорішко С.А.

ІІІ

Біологія

Пирогов В.В.

2

Гур'янов Максим 

5б

ІІІ

Математика

Лаухіна І.Ю.

3

Волкова Людмила

8б

ІІІ

Інформатика (офіс)

Забуга Ю.С.

III

Російська мова

Данильченко Н.Б.

І

Біологія

Пирогов В.В.

ІІІ

Хімія

Дубова В.Д.

4

Бєляєва Вероніка 

7а

III

Російська мова

Білоброва А.М.

ІІ

Образотворче мистецтво

Шнайдер Л.П.

ІІ

Географія

Білик І.О.

ІІІ

Біологія

Пирогов В.В.

5

Пушкаш Анастасія

9

 

I

Російська мова

Данильченко Н.Б.

6

Таган  Ксенія

10

 

III

Російська мова

Білоброва А.М.

ІІІ

Хімія

Дубова В.Д.

7

Рузова Анна

8а

ІІІ

ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.

Т. Г. Шевченка

Ніколенко О.Є.

8

БєлкінаАліна

б

ІІІ

Історія

Кузнецова Н.М.

І

Географія

Білик І.О.

ІІІ

Біологія

Пирогов В.В.

9

КутовийМикита

7а

ІІ

Арт-олімпіада з музичного мистецтва

Кутіна Н.В.

III

Образотворче мистецтво

Шнайдер Л.П.

ІІІ

Трудове навчання

Шилов О.О.

10

Сафтюк Олександра

7а

І

Образотворче мистецтво

Шнайдер Л.П.

11

Холоденко Дар’я

7а

III

Образотворче мистецтво

Шнайдер Л.П.

12

Білобровська Олеся

8а

ІІ

Образотворче мистецтво

Шнайдер Л.П.

13

ТорубароваДіана

9

ІІ

Образотворче мистецтво

Шнайдер Л.П.

14

Нілова Елізавета

9

III

Образотворче мистецтво

Шнайдер Л.П.

15

ГужваОрина

10

ІІ

Образотворче мистецтво

Шнайдер Л.П.

16

Сахарова Ганна

10

ІІ

Географія

Білик І.О.

17

Мороз Артем 

7а

 

І

Хімія

Дубова В.Д.

І

Біологія

Пирогов В.В.

18

Ревков Олександр

7а

ІІІ

Хімія

Дубова В.Д.

19

Цегельник Дарина

7а

ІІІ

Біологія

Пирогов В.В.

20

Довгалюк  Богдана 

8б

ІІ

Англійська мова

Артемова В.М.

21

Кондратюк  Євгенія

9

І

Англійська мова

Артемова В.М.

22

Коваленко  Євген  

11

ІІ

Англійська мова

Клименко М.В.

23

Мітеніна Дар’я

8б

ІІІ

Біологія

Пирогов В.В.

24

Ханова Марія

9

ІІІ

Хімія

Дубова В.Д.


Таким чином маємо таку картину:

І місць – 7

ІІ місць – 11.

ІІІ місць – 20

Переможцями міських олімпіади стали:

  • з ОТМ Білобровська О. – 8а клас (І місце, вчитель Шнайдер Л.П.),
  • з музичногомистецтва – КутовийМикита – 7а клас (І місце, вчительКутіна Н.В.)  

 

Кількість призерів у районних та міських олімпіадах у порівнянні з 2015-2016 н.р. зросла, це свідчить про систематичну роботу вчителів - предметників з обдарованою молоддю.

Найбільшу кількість призерів підготували вчителі: Шнайдер Л. П.(8 переможців), Пирогов В.В. (7 переможців), Дубова В.Д. (5 переможців),      Білик І.О.

 

У поточному навчальному році учні школи взяли активну участь в інтелектуальних конкурсах:

Назва конкурсу

Учасники/ призові місця

Примітка

Міжнародний природничий конкурс «Колосок»

Координатор: Білик I. О.

Осінь: 172 учасники/ 54 дипломи- золотий колосок, 77 дипломів- срібний колосок;

Весна:175 учасників/ 79 дипломи- золотий колосок, 95 дипломів- срібний колосок.

кількість учасників перевищила минулорічні показники  на 13 учнів, переможців-на10.

Всеукраїнський конкурс з фізики «Левеня»

Координатор: Серебрякова Т.С.

15 переможців

Загальна кількість учасників і переможців з оцінкою «добре» зменшилася на 6 учнів

Всеукраїнський конкурс «Патріот»

Координатор: Гончар М.В.

10 учасників

кількість учасників не змінилася

Всеукраїнська гра «Соняшник»

 

Координатор: Гончар М.В.

55 учасників/40 дипломів - 1 місце,  6 дипломів - 2 місце, 3  дипломи - 3 місце

кількість учасників 2-4 класів збільшилася на 15 учнів, переможців- на 12.

Всеукраїнський конкурс «Puzzle»

56  переможців

Збільшилася кількість учасників  і переможців змагань на 23 учні

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

Координатор: Мартиненко О.I.

Всеукраїнський етап: 82 учасників/ відмінно - 19, добре - 33, учасники- 26

Міжнародний рівень: 92 учасники/  відмінно - 19, добре - 36, учасники- 37

 

кількість учасників збільшилася на 9 учнів

Міжнародна природнича гра «Геліантус»

Координатор: Білик I. О.

129 учасників/ переможці - 100 учнів

Кількість учасників збільшилася на 71 учня, переможців- на 94.

 

Всеукраїнськагра «Sunflowers»

Координатор: Білоброва А.М.

75 переможців

 

Міський конкурс «Собори наших душ»

8 переможців

кількість переможців не змінилася


Загальна кількість учнів, що брала участь в інтелектуальних конкурсах (порівняно з 2015-2016 н.р.), збільшилася на 208 уч., кількість дипломів з відзнакою «Відмінно»   збільшилась на 104, з відзнакою «Добре» на 43.

Школа працює в комплексі «Придніпров’я»  ДНУ,  з Дніпропетровським університетом економіки та права, НГУ, ПДАБА, НМеТАУ.

У рамках роботи над шкільною проблемою «Моделювання гуманістичного освітнього середовища навчального закладу засобами життєтворчої педагогіки – шлях успішної соціалізації учнів» проводились різноманітні конкурси – виставки учнівських творів, «Інтелект-шоу», конкурс «Школа має талант» та інше. У школі активно ведеться профорієнтаційна робота.

Успішно пройшла державна підсумкова атестація з навчальних предметів у 4, 9, 11 класах.

 

 

 

 

                  

Педагоги нашої школи постійно працюють над удосконаленням існуючих та розвитком інноваційних форм виховної роботи з учнями. Вчителі будують виховний процес так, щоб він допомагав гармонізації особистості. Тому пріоритетним питанням вибору виховної роботи школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, її самореалізація.

Щороку в школі проходить День відкритих дверей, де батьки відвідують відкриті уроки і підготовлений учнями концерт.

 

Школа і сім'я – грані співдружності. Під таким девізом живе і працює педагогічний колектив нашої школи.

Більше 80% учнів щороку беруть участь у виховних заходах. Різноманітні форми виховної роботи дозволяють виявити творчо обдарованих дітей.

Учні нашої школи стали постійними учасниками районного конкурсу «Відкрий для себе Україну».

Неодноразові переможці міських фестивалів дитячої творчості «Зоряне коло»:

 - вокальний ансамбль «Маестро» під керівництвом Ю. В. Корсакова -1 місце в районі, 1 місце в міському фестивалі, номінація «Вокал, хоровий спів»;

 

- хор молодших школярів «Пролісок», керівник Н.В. Кутіна (1 місце в районі, номінація «Вокал, хоровий спів»).

У номінації «Художнє слово»: Цегельник Дар'я посіла 1 місце в районі та 2 в місті; 2 місця в районі зайняли Таган Ксенія, Іванова Анастасія, Волкова Людмила, Карягіна Карина (підготували Білоброва А. М., Данильченко Н.Б., Ніколенко О. Є., Салікова Ж. В.).

У номінації «Вокал, хоровий спів» 3 місця зайняли Міхалькова Ксенія і Броварна Анна (керівник Кутіна Н.В.).

- танцювальний колектив «Непосиди», керівник Т.В. Дзюба (2 місце в районі та місті, номінація «Хореографія».

Також наші «Непосиди» взяли участь:

- у II турі Гран-Прі WorldUCA-2017 під керівництвом Всесвітньої унії культури та мистецтва і посіли ІІ місце;

- стали переможцями на VII Всеукраїнському фестивалі ДЮТ-2016 «Смарагдове місто» та на фестивалі юних талантів «Діамант».

 

Учні нашої школи МасюкАтрур, Марченко Софія, Сафтюк Олександра і Рузова Анна стали переможцями міськогофестивалю «Собори наших душ» у номінаціях «Художнє слово» та «Декоративно-прикладне мистецтво».

Збірна команда учнів 4-х класів стала призером районного конкурсу «Півгодинки на цікавинки» (керівник Гуляницька Н.В.)

Учні нашої школи Цегельник Даша, Гаркавенко Вадим, Шапошник Валерія, Лавриненко Катерина і Мацкевич Єва стали лауреатами конкурсу читців «Шевченківськими стежками» (керівники Ніколенко О.Є., Нікітенко Л. Р.).

Традиційною стала участь наших лідерів у конкурсі учнівського самоврядування «Максима», на якому команда школи посіла 2-е місце (керівники Кузнєцова Н.М., Кутіна Н.В.).

 

Також учні нашої школи стали переможцями та призерами таких міських конкурсів: виставка дизайну «Крок у майбутнє» - 3 місце; конкурсів малюнків: «Діти проти насильства» (переможець учениця 10 класу ГужваАріна отримала цінний приз від міської влади) і «Ілюстрація до казки» (малюнок нашої учениці Білобровської Олесі був подарований автору казок, до яких діти робили ілюстрації); «Лист святому Миколаю» - 1 місце (учень 1-А класу Ковнір Володимир отримав запрошення на ялинку мера); конкурсу «Вода – джерело життя» - 4 переможця; конкурсу малюнків з енергозбереження – 15 переможців.

Щорічно на початку вересня проходить Відкриття шкільної спартакіади.

 

Протягом року проходили різні спортивні змагання, де учні нашої школи брали участь і займали призові місця:

- районні змагання з черлідингу – 2 місце;

 

- районні змагання з волейболу серед учнів 9-11 класів – 3 місце;

 

- змагання з футболу «Шкіряний м'яч» - 3-е місце;

- змагання з баскетболу, в яких взяли участь учні 9-го класу, і багато інших.

В нашій школі проводиться дуже багато заходів в рамках національно-патріотичного виховання учнів. Це:

- акція «Ми за мир», присвячена Міжнародному дню миру;

- День Соборності України;

 

- квест та брейн-ринг для учнів 5-6 класів, присвячені Міжнародному дню української мови;

 

- вечір-реквієм, присвячений пам'яті загиблих воїнів-афганців (підготували учні 9-11 класів);

 

- вечір-реквієм «Чорнобиль: секунда до вибуху» (підготували учні 8-х класів)

 

- флеш-моб в підтримку воїнів АТО (провели вчителі фізкультури Сирота С. В. і Сидоренко Н.Е.)

- флеш-моб «Ми за безпеку дорожнього руху» за підтримки представників поліції (взяли участь учні 9-го класу)

- флеш-моб до Дня вишиванки (взяли участь учні 1-9 класів);

 

- за сприяння депутата Волкова В. Ю. учні 5-8 класів їздили на екскурсію до 25-ї окремої повітряно-десантної бригади в смт. Гвардійське.

Протягом навчального року з учнями нашої школи було проведено безліч цікавих екскурсій:

- до планетарію

 

- на фестиваль «Джура-Самара-Фест»

- до медичного коледжу

- до коледжу ракетно-космічного машинобудування

 

- ПриватБанк

- музей цікавої науки

 

- Художній музей

 Порадували наших дітей екскурсії містами України: у Хмельницький, Одесу, Запоріжжя.

 

До Дня збройних сил України та Дня козацтва у школі були проведені військово-спортивні змагання серед учнів 10-11 класів, на які були запрошені воїни АТО, а збірна команда учнів старшої школи взяла участь та стала призером спортивно-мистецького фестивалю «І доведемо, що ми браття, козацького роду».

 

Також протягом року у наших учнів відбулися цікаві зустрічі:

- з поетесою Євою Істер;

- отаманом Микитинської Січі Селюком Анатолієм Степановичем;

- з волонтерами Центру підтримки сім'ї (спільний проект Товариства Червоного хреста та Дитячого фонду ООН Юнісеф проти насильства «Стоп буллінг» і «Подорож у місто БудьЗдоровкіно»);

- учасником АТО Бараненко Сергієм

 

- представники громадської організації ОПОРА провели з учнями 4-х класів лекції та конкурс малюнків на тему заощадження енергоресурсів

З великим успіхом у школі пройшли:

- Новорічні вистави для дітей;

 

- Фестиваль-КВК до Дня святого Миколая;

 

- святковий концерт до Дня 8 Березня;

 

- День здоров'я;

 

- екологічний лекторій «Збережемо планету» (2-А клас, Чернокун М. А.);

 

- благодійний ярмарок «Від серця до серця»;

- День Європи.

 

Відповідно до чинного законодавства проводиться робота з дітьми пільгових категорій. Згідно соціального паспорту в нашій школі: дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та під опікою – 4; дітей з багатодітних родин – 41; дітей-інвалідів – 6; дітей з малозабезпечених сімей – 6; дітей, чиї батьки воювали в зоні АТО – 12; дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС – 4; дітей, які приїхали з Донецької та Луганської областей – 30. Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Діти пільгових категорій безкоштовно відвідують громадські заходи, районні та міські свята, отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. Велика увага приділяється дітям-сиротам  та під опікою. Діти забезпечені єдиними квитками, які дають право на безкоштовний проїзд, безкоштовним харчуванням за рахунок бюджету, забезпечені шкільною формою.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей у школі. Організація харчування учнів регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту (ст. 22), «Про Охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах». Учні 1-4-х класів забезпечені безкоштовним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування здійснюється згідно з графіком їдальні школи. Додатково працює буфет.

Охоплення гарячим харчуванням учнів:

Початкова школа - 100%

5-9 класи - 94 %

10-11 класи - 69 %

В школі розроблено систему заходів щодо запобігання травматизму серед учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм аналізуються, складаються акти, проводяться профілактичні заходи.

Протягом року робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державними правилами і нормами. Регулярно проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів. Школа бере участь у всеукраїнському тижні безпеки дорожнього руху, в рамках якого проводяться конкурси малюнків, бесіди з учнями і батьками, зустрічі з представниками поліції.

З метою підвищення загального рівня правової освіти учнів, формування правової свідомості підростаючого покоління школа приймала участь у Всеукраїнському тижні права, в рамках якого було проведено єдиний урок на тему: «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини. Також учні нашої школи мали можливість зустрітися з представником кримінальної поліції Тарасовим Олексієм Володимировичем, частими гостями у нас стали і представники Університету внутрішніх справ.

Постійними в нашій школі стали рейди «Урок» і «Справжній учень», які сприяють формуванню у дітей відповідальності та виконання загальношкільних правил.

Було проведено батьківський всеобуч з питань профілактики правопорушень серед учнів. До проведення всеобучу були залучені представники правоохоронних органів та соціальних служб.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, демонстрація відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступ лікаря Парунової З.С. перед батьками, учнями, вчителями. Були проведені тренінги з учнями «Захисти себе від ВІЛ», попередження дитячого суїциду.

Представники медичного училища виступили перед учнями 8-9 класів з презентацією «Робота по формуванню здорового способу життя».

 

Як завжди відкрив свої двері літній оздоровчий табір «Дивосвіт». Начальник табору Червона М.В., заступник Нікітенко Л.Г. В цьому році в таборі відпочивало 70 дітей. Всі оздоровчі та виховні заходи проводились на високому організаційному рівні.