booked.net
Свята Украини

Тематика засідань МО

Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу. Керівник –  Гончар М.В.

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

1. Аналіз роботи МО за 2016-2017 н.р.

2. Вивчення нормативно-директивних документів МОН України.

3. Обговорення результатів навчальних досягнень учнів з української та російської мов та літератури, історії. Узагальнення результатів ЗНО-ДПА 2017.

4. Затвердження плану роботи шкільного МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2017-2018 н.р.

 

ЖОВТЕНЬ

1. Підготовка та складання графіку проведення шкільних предметних олімпіад, обговорення та затвердження завдань.

2. Круглий стіл: «Застосування дослідницько-пошукового методу на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу».

3. Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями (підготовка до Всеукраїнських олімпіад).

4. Обмін досвідом щодо підвищення пізнавальної активності учнів.

 

ГРУДЕНЬ

1. Аналіз проведення моніторингових робіт з української та російської мов за завданням адміністрації.

2. Диспут: «Про впровадження нового Держстандарту середньої школи» (викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу у 9 класах).

3. Про стан викладання правознавства.

4. Новинки фахової літератури.

 

ЛЮТИЙ

1. Звіт про роботу вчителів, що атестуються.

2. Узагальнення результатів участі учнів у Всеукраїнських предметних олімпіадах з   суспільно-гуманітарних дисциплін, конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика. Участь в інтелектуальних конкурсах «Соняшник», «Патріот»,     «Лелеченя», «Лукоморье», «Sunflowers», «Кришталева сова».

3. Презентація методичного об’єднання «Використання сучасних інформаційних технологій - якісний інструмент розвитку мотивації  до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті науково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми»

 

КВІТЕНЬ

1. Підведення підсумків роботи МО за 2017-2018 н.р.

2. Узагальнення та аналіз результатів моніторингових робіт.

3. Актуальний діалог: «Формування соціальних компетенцій учнів під час підготовки до ДПА і ЗНО».

4. Підготовка до проведення державної підсумкової атестації  та участі учнів у ЗНО-2018 н.р.

 

 

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу. Керівник - Мартиненко О.І.

 

Науково-методична проблема: Створення умов для соціалізації особистості  через реалізацію принципів сучасної природничо-математичної освіти»

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

1. Аналіз роботи МО в 2016-2017 навчальному році.

2. Ознайомлення та вивчення нормативно-директивних документів МОН України та методичних рекомендацій щодо викладання дисциплін фізико-математичного циклу у 2017-2018 н.р.

3. Підведення підсумків щодо навчальних досягнень учнів з природничо-математичних дисциплін. Обговорення результатів ДПА,ЗНО-2017 з математики у 9 та 11 класах.

4. Затвердження плану роботи ШМО вчителів фізико-математичного циклу на 2017-2018 н.р.

 

ЖОВТЕНЬ

1. Круглий стіл: «Використання міжпредметних зв'язків як важливого фактора підвищення ефективності навчання».

2. Підготовка та складання графіку проведення шкільних предметних олімпіад, обговорення та затвердження завдань.

3. Про виконання Державного стандарту основної школи (9 кл).

 

ГРУДЕНЬ

1. Підведення підсумків всеукраїнських предметних олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії Участь у міжнародних та Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», "Колосок", «Геліантус»,"Бобер".

2. Творчі звіти вчителів, які атестуються.

3. Про стан викладання біології, екології.

 

БЕРЕЗЕНЬ

1. Проведення педагогічної ради «Компетентнісний підхід до викладання природничо-математичних наук- засіб підвищення якості знань школярів».

2. Організація самостійної активної пізнавальної діяльності учнів на рефлексивній основі.  Робота в шкільному науковому товаристві.

3. Про стан викладання астрономії.

4. Підготовка і обговорення матеріалів ДПА-2018.

 

ТРАВЕНЬ

1. Затвердження матеріалів ДПА.

2. Про вивчення стану викладання інформатики.

3. Підведення підсумків роботи МО в 2017-2018 н.р.

4. Анкетування вчителів.

 

 

Методична кафедра вчителів англійської мови. Керівник -  Клименко М.В.

 

Проблема, над якою працює кафедра:  «Створення дидактичних моделей з інтерактивною складовою як засіб підвищення якості навчання»

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

1. Аналіз роботи МК за 2016-2017 н.р.

2. Ознайомлення та вивчення нормативних та директивних документів МОН та рекомендацій щодо викладання англійської та німецької мов.

3. Затвердження плану роботи МК на 2017-2018 н.р.

 

ЖОВТЕНЬ

1. Підготовка та участь у І турі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.

2. Про підготовку конференції з теми: «Організація самостійної активної пізнавальної діяльності учнів на рефлексивній основі».

3. Вивчення новинок фахової літератури.

 

ГРУДЕНЬ

1. Обговорення результатів викладання другої іноземної мови (І семестр)

2. Підведення підсумків участі в І турі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.

 

БЕРЕЗЕНЬ

1. Обмін досвідом «Актуальні проблеми удосконалення аналітичної культури вчителя (нові підходи до аналізу уроку на основі системно-діяльнісного підходу)»

2.  Кабінет – творча лабораторія вчителя (оформлення, наповнюваність).

 

ТРАВЕНЬ

1. Підведення підсумків діяльності МО в поточному навчальному році.

2. Затвердження матеріалу для ДПА в 9х класах.

 

Методичне об’єднання вчителів естетичного виховання, трудового навчання, фізичної культури та «Захисту Вітчизни». Керівник -  Шилов О.О.

 

Науково-методична проблема: «Педагогічне проектування процесу соціалізації учнів засобами предметів естетичного, технологічного спрямування та фізичного виховання»

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

1. Аналіз роботи методичного об’єднання за 2016-2017 н.р.

2. Вивчення та обговорення нормативних та програмно-методичних документів, рекомендацій МОН України щодо викладання предметів методичного об’єднання.

3. Затвердження плану роботи та пріоритетних напрямків роботи МО на 2017-2018 н.р.

4. Обговорення методико-дидактичних документів щодо викладання предмету «Трудове навчання» у 9 класах та предметів естетичного, фізичного виховання за новою програмою.

 

ЖОВТЕНЬ

1. Підготовка до Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів. Змагань творчих виставок.

2. Обмін досвідом: ««Використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів».

 

СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ

1. Обговорення та узагальнення результатів Всеукраїнських предметних олімпіад.

2.Обговорення на засіданні: «Особливості проведення навчально-виробничої практики у школі. Вплив отриманих знань на виконання робіт. Нормативна документація та охорона праці, учнів».

 

КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ

1. Організація заходів для юнаків у рамках викладання предмету «Захист Вітчизни».

2. Обговорення: «Організація заходів щодо проведення Дня цивільного     захисту та об’єктового тренування».

3. Аналіз роботи методичного об’єднання та планування на наступний рік. Узагальнення результатів участі учнів у творчих конкурсах, змаганнях, турнірах тощо.

 

Методичне об'єднання вчителів початкових класів. Керівник – Чернокун М.А.

 

Кафедра вчителів початкової школи продовжує працювати над проблемою «Психолого-педагогічні умови креативного розвитку на засадах педагогіки життєтворчості».

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

1. Підсумки роботи МО за 2016-2017 н.р.

2. Обговорення і опрацювання нормативних документів та рекомендацій щодо викладання вчителями початкових класів предметів початкової школи.

3. Узагальнення результатів державної підсумкової атестації учнів 4-х класів.

4. Про  впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.

5. Затвердження плану роботи шкільного МО вчителів початкових класів на 2017-2018н.р.

 

ЖОВТЕНЬ

1. Презентація методичного об’єднання  вчителів початкової школи: «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості засобами педагогіки життєтворчості»

2. Методичний семінар на тему «Освітня ініціатива як стратегія формування моделі сучасної початкової школи».

3. Психолого-педагогічна адаптація учнів 1-х класів.

4. Аналіз контрольних робіт за завдання адміністрації школи.

 

ГРУДЕНЬ

1. Участь в інтелектуальних конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Соняшник».

2. Обговорення і опрацювання інструктивно-методичних матеріалів, новинок фахової літератури.

3. Творчий звіт вчителів, що атестуються.

4. Моніторинг якості освіти в початковій школі за І семестр навчального року.

 

БЕРЕЗЕНЬ

1. Про результати перевірки учнівських зошитів та щоденників.

2.. Про підсумки вивчення стану викладання предмету «Я у світі»в початковій школі.

3. Творча дискусія на тему: «Формування компетентностей учнів через позакласну роботу»;»

 

ТРАВЕНЬ

1. Організація та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів.

2. Моніторинг якості освіти учнів початкової школи за 2017-2018 н.р.

3. Заповнення карт «Кваліметричний стандарт діяльності вчителів». Анкетування вчителів.