Відкритий доступ

Статут закладу освіти

 

інформація про структуру та органи управління закладу освіти

 

АДМІНІСТРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в комунальному закладі освіти

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОВУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

інформація про територію обслуговування, закріплену за закладом освіти (мікрорайон)

 

кількісні та якісні показники МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНого ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ освітньої діяльності

 

річний звіт про діяльність закладу освіти

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

Фінансова діяльність

 

Правила прийому до школи

 

інформація про умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

соціальний паспорт

 

графік навчального процесу

 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартості, порядку надання та оплати

 

позакласна робота, секції та гуртки

 

інформація про вакантні посади, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

 

як нас знайти