booked.net
Свята Украини

Відкритий доступ

Статут закладу освіти

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОВУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Освітні програми 2018-2019 навчальний рік

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

 

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Атестація закладу

 

АДМІНІСТРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАКАНТНІ ПОСАДИ, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ШКОЛИ

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕРИТОРІЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНУ ЗА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ (МІКРОРАЙОН)

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ

 

ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ, ЇХ ВАРТОСТІ, ПОРЯДКУ НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ

 

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА, СЕКЦІЇ ТА ГУРТКИ

 

    

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ЯК НАС ЗНАЙТИ