Підручники для школи

Дніпро. Середня загальноосвітня школа № 128

 

Методична робота

2019-2020 навчальний рік

 

Плани роботи методичних об'єднань на 2019-2020 н.р.

 

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ РАД:

 

Жовтень

  1. «Розвиток креативного потенціалу учасників навчально-виховного процесу - важлива умова здійснення інноваційної діяльності» (Гончар М.В., Шилов О.О.)

Методичне об’єднання вчителів естетичного виховання, трудового навчання, фізичної культури та «Захисту Вітчизни».

Січень

  1. «Створення умов для вільного розвитку особистості школяра  шляхом залучення його  до різноманітних видів творчості»  у рамках реалізації проекту  учнівської  ради самоврядування  «Плекаємо лідера та громадянина  світу». (Федун В.В., Кузнецова Н.М., Кутіна Н.В.)

Березень

  1. «Використання сучасних технологій НУШ - якісний інструмент розвитку мотивації  до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу». (Дубова В.Д.)

ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:

ЖОВТЕНЬ

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ  ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ «СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ НУШ».

      ГРУДЕНЬ

Проведення методичного тижня вчителів, які атестуються з теми: «Ціннісні     орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі навчального закладу» (вчителі, які атестуються, будуть зазначені у доповіді В.Д.)

      Січень

Презентація портфоліо та блогів  вчителів, які атестуються.

     Лютий

Декада творчої майстерності вчителів суспільно-гуманітарного циклу «Використання сучасних інформаційних технологій - якісний інструмент розвитку мотивації  до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті науково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми»

 

Робота методичних секцій на канікулах

28.10-3.11.2019

23.12-7.01.2020

23.03-20.03.2020

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу.

Семінар-тренінг «Втілення інтеграції предметів природничо-математичного циклу в проектній діяльності»

Відповідальний - Мартиненко О.І.

 

Методичне об’єднання вчителів естетичного виховання, трудового навчання, фізичної культури та «Захисту Вітчизни».

Тренінгове заняття

«Методика створення і організація проведення інтегрованих проектів».

Відповідальний –

Шилов О.О.

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу.

Майстер-клас «Використання сучасних веб-сервісів для реалізації квестів на уроках та позакласній роботі»

Відповідальний – Забуга Ю.С.

 

Практикум для вчителів, що атестуються

 «Створення блогів» Відповідальний –

Абельмасова Ю.О.

 

Практикум

«Створення науково-методичного контенту для впровадження в освітній процес дистанційної форми навчання»

Відповідальний – Абельмасова Ю.О., Забуга Ю.С.

Методичне об'єднання вчителів початкових класів.

Творча дискусія на тему:  «Роль особистості класовода у формуванні комплексу навичок соціальної компетентності як базису життєдіяльності людини».

Відповідальний –

Чернокун М.А.

Методична кафедра вчителів іноземної мови

Тренінгове заняття «Комунікативно-діяльнісна, культурологічна та професійно-орієнтовна модель сучасної іншомовної освіти як шлях до виховання всебічно розвиненої людини нової генерації»

Відповідальний –

Шевцова Ю.О.

 

Психологічний тренінг «Попередження професійного вигорання вчителів»

Відповідальний –Косовська Л.І.

 

 

Методична кафедра вчителів іноземної мови

Обмін досвідом «Рівень володіння вчителем педагогічними компетентностями – один з основних елементів якості надання освітніх послуг навчальним закладом

Відповідальний –

Филипенко Н.П.

Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу.

Круглий стіл: ««Нова Українська школа як педагогіка партнерства. Реалізація принципів гуманізму та творчого підходу до розвитку особистості, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу: вчителем, здобувачем освіти (учнем), батьками».

Відповідальний – Ніколенко О.Є.